2/B Vasfındaki Taşınmazların Satışı

   

2/B VASFINDAKİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

       Kamu oyunda 2/B arazisi olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;  2/b taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiş, Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde de satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır.

Taksitli ödemelerde bedelin;  % 10’u  peşin ödenecek, kalanı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlar için 3 yıl içinde 6 eşit taksitle faizsiz olarak, Belediye sınırları dışında ise 4 yıl içinde 8 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecektir.  Kanunun  6. Maddesine göre hak sahibi olarak belirlenen kişiler Mahalle ve Köy Muhtarlıkları ile  Beldelerde ilan edilecek olup, aşağıda belirtilen belgeler ile Merkezde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçelerde ise Malmüdürlüklerine satış için başvurabileceklerdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a)   Satın alma talebini içeren dilekçe, (Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.)

b)   Nüfus cüzdanının fotokopisi,

c)   Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz, (Başvurular T.C. Ziraat Bankası,Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının tüm şubelerinden ve aynı Bankaların internet şubesinden “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” Taşınmaz köyde ise 1000 TL Belediye sınırları içerisinde ise 2000 TL yatırılacak olup, bu bedeller herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir.)

c) Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

ç) Kullanıcı ile Akdi halefler beraberinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş kullanıcı veya mirasçılarından alınmış noter tasdikli yazılı muvafakatı ile,

d) Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

e) Kullanıcıların son beş yıl için ödemiş oldukları ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgenin bir örneğini getirerek, başvuruda bulunabilirler.

Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

                                                              

                                                                                    KIRKLARELİ DEFTERDARLIĞI 

Bu yazı 4.621 kez görüntülenmiş