“Defterdar; Cümle malımın nâzırı olub, Umûr-ı alem ona müfevvazdır.
Ânın izni olmadan bir akçe ne dahil ve ne hâric –i hazine ola.”

Kanunname- i ALİ OSMAN
(FATİH KANUNNAMESİ)

     Kırklareli, Kırkkilise adı ile 14. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar tarafından fethedilmiş, idari olarak Vize Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirilmiştir. 17. Yüzyılın başlarında Anadoludan gelen Yörük İskanı ile nüfus Türkleştrilerek Vize’den ayrılan Kırklareli Rumeli Eyaletinin bir sancağı olmuştur.  19. Yüzyıla kadar sancak olarak kalan Kırklareli, 10 Kasım 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtularak özgürlüğüne kavuşmuştur. Cumhuriyet döneminde idari yapıda yapılan düzenlemelerle birlikte, sancak teşkilatı kaldırılmış ve Vilayet olmuştur. Defterdarlık teşkilatının 1926′dan  itibaren hizmet vermeye başladığı, İlk Defterdarımızın ise Ahmet LÜTFİ Bey olduğu Devlet Arşivleri araştırmalarından anlaşılmaktadır. 1926 yılından itibaren İlimiz Hükümet Konağı binasında hizmet veren Defterdarlığımız, 1991 yılının Mayıs ayından itibaren Bakanlığımızca Gelir İdaresini Geliştirme Fonu’ ndan inşa ettirilen kendi müstakil binasına taşınmış olup halen bu binada hizmet vermektedir.

Bu yazı 0 kez görüntülenmiş