MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FORM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

   2/B İade Başvuru Dilekçesi

   2/B Doğrudan Satış Başvuru Dilekçesi

   Taşınmaz Mal Satınalma Talep Dilekçe Örneği

  Hisseli Taşınmazların Hissedarlara Satış Talep Dilekçesi

  Taşınmaz Mal Kiralama Talep Dilekçe Örneği

  Taşınmaz Mal İşgal Terk Dilekçe Örneği

  Muhtaç Çiftçi Taşınmaz Mal Kiralama Talep Formu

  Kamu Konutları Talep Beyannamesi

Bu yazı 0 kez görüntülenmiş